27-02-2018

Sikkerhed og Arbejdsmiljøpolitik

SIKKERHED
Sikkerhed er en vigtig del af et godt arbejdsmiljø
For ϣ er brugerens sikkerheden altid i fokus og som eksempel kan nævnes:

  • Produkterne er konstrueret, så bevægelige dele som eksempelvis løftekæder og hjul er afskærmet.
  • Alle produkttyperne er stabilitetstestet efter EU's standarder for sikkerhed, og alle produkter er CE-mærket. Højtløfteren er yderligere sikret med støtteben ved styrehjulene og tandemhjul på saksebenene. Tandemhjulene har bremsesikring.
  • Automatisk ekstraudstyr er monteret med afbrydere, der forhindrer, at man utilsigtet kan sænke lasten ned over fødderne.
  • Elektriske produkter er monteret med nødstop.

Sammen med produktet følger en meget udførlig brugervejledning, som beskriver i ord og tegninger, hvordan produktet bør betjenes på en forsvarlig måde for at undgå arbejdsulykker. ϣ har derved, på en lettilgængelig måde, gjort det nemt for brugeren, der betjener produkterne, at sikre arbejdsmiljøet for både sig selv og sine omgivelser.

 

ARBEJDSMILJØPOLITIK
Det er ϣ´ politik at skabe og vedligeholde sikre og sunde arbejdsmiljøforhold
Dette skal opnås ved en indsats fra alle i virksomheden på en sådan måde, at der opbygges og vedligeholdes en positiv holdning og adfærd til arbejdsmiljøet. Der lægges i denne sammenhæng stor vægt på samarbejde mellem alle led i virksomheden.

Sikkerhedsudvalget står for koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, mens sikkerhedsgrupperne skal sikre at arbejdmiljøforholdene i de enkelte afdelinger lever op til de stillede krav og behov.

Gennem uddannelse og information søges medarbejderstabens engagement og viden om arbejdsmiljø skærpet.

Ved produktionsomlægninger og ny investeringer tages i så høj grad som muligt hensyn til arbejdsmiljøet.

Nyansatte skal sikres en grundig instruktion i arbejdsmiljø.

Der arbejdes løbende med forbedringer af arbejdsmiljøet bl.a. ved hjælp af APV og i samarbejde med AM-Gruppen, Region Syd.

Ulykker og tilløb til ulykker registreres og opfølges med henblik på igangsættelse af forebyggende handlinger, for at reducere ulykkes- og fraværsfrekensen.

Der samarbejdes med Esbjerg Kommune om arbejdsfastholdelse af medarbejdere.